.:: www.hanx.cz ::.  Chemie
logo

.:: Hlavní menu ::.

» Úvod
» Novinky a zajímavosti

» Nascanované sešity
»» Biologie
»» Český jazyk
»» Dějepis
»» Fyzika
»» Chemie
»» Informatika
»» Zeměpis
»» ZSV
» Různé doplňky do školy

» Nástěnka
» Připíchnout na nástěnku

» Přihlásit se
.::  Chemie   ::.KVINTA
^nahoru

SEXTA
^nahoru
  Vlastnosti prvků:
 • 01 - vzácné plyny, halogenidy - flór, chlór
 • 02 - chlór pokračování
 • 03 - brom, jód
 • 04 - chalkogeny - síra
 • 05 - síra - oxidy, kyseliny
 • 06 - selen, tellur, polonium
 • 07 - síra, pentately - dusík
 • 08 - dusík - sloučeniny s vodíkem, oxidy
 • 09 - dusík - kyseliny, fosfor
 • 10 - fosfor - oxidy, kyseliny, sloučeniny s vodíkem
 • 11 - arzen, antimon, bizmut
 • 12 - 4.A tetrely - uhlík
 • 13 - uhlík - sloučeniny, kyseliny
 • 14 - germanium, cín, olovo
 • 15 - křemík, sklo - vlastnosti, krystalizace (část chybí)
 • 16 - sklo - tavidla, stabilizátory, vedlejší suroviny
 • 17 - sklo - zpracování, vady, křemík - vlastnosti (pokračování)
 • 18 - křemík - sloučeniny s vodíkem, halogeny, uhlíkem
 • 19 - 3.A - bor - vlastnosti, výroba, sloučeniny s vodíkem
 • 20 - bor - sloučeniny s halogeny, kyslíkem
 • 21 - ???
 • 22 - ???
 • 23 - KOVY - vlastnosti
 • 24 - KOVY - pokovování, příprava kovů
 • 25 - příprava kovů, S prvky - I.A, II.A - srovnání, sloučeniny
 • 26 - I.A, II.A - sloučeniny; sodík (Na) - sloučeniny, výroba, použití
 • 27 - II.A - draslík (K), berilium (Be)
 • něco mezi :-)
 • 30 - D prvky - úvod; 3.B, 4.B - Ti
 • 31 - D prvky - 5.B - V, 6.B - Cr
 • 32 - D prvky - 7.B - Mn, 8.B - Fe
 • 33 - D prvky - 8.B - Fe pokračování
 • 34 - vysoká pec
 • 35 - 9.B - Co, Rh, Ir ; 10.B - Ni
 • 36 - 10.B - Ni, Pd, Pt ; 11.B - Cu
 • 37 - 11.B - Cu - sloučeniny, Ag
 • 38 - 11.B - Au
 • dodatek z rozdaných papírů: zinek, kadmium; rtuť


SEPTIMA
^nahoru
  Organická chemie:
 • 01 - úvod, druhy vzorců
 • 02 - izomerie, podobnost
 • 03 - UHLOVODÍKY, alkany
 • 04 - alkany - pokračování
 • 05a, 05b, 05c, 05d - papíry uhlí, ropa
 • 06 - alkany - vlastnosti
 • 07 - alkany - pokračování, výroba cykloalkanu
 • 08 - propan-butan, alkeny a cykloalkeny
 • 09 - reakce alkenů a cykloalkenů
 • 10 - areny
 • 11a, 11b, 11c, 11d - papíry uhlovodíky
 • 12 - benzen, toulen, styren... - vlastnosti
 • 13 - areny - vlastnosti a reakce (adice, substituce,...)
 • 14 - areny - výroba, deriváty uhlovodíků
 • 15 - deriváty uhlovodíků - reakce, vlastnosti
 • 16 - alkoholy - dělení, vazby, výroba
 • 17 - alkoholy - vlastnosti, reakce
 • 18 - alkoholy - přehled a vlastnosti; etery
 • 19 - etery - výroba; aldehydy a ketony - výroba
 • 20 - ketony - vlastnosti, formaldehyd, benzaldehyd...
 • 21 - karboxylové kyseliny - příprava
 • 22 - karb. kys. - vlastnosti, nitrily
 • 23 - halogen-karboxylové kyseliny, aminokyseliny
 • 24 - nitro- a amino- sloučeniny - výroba, M a I efekt
 • 25 - přehled nitro sloučenin, názvosloví
 • 26 - aminoderiváty - sloučeniny, močovina
 • 27 - thiomočovina, glicerín trinitrát, fosforilace
 • 28 - názvosloví, heterocyklické sloučeniny - rozdělení
 • 29 - heterocykly - vlastnosti, zástupci, využití
 • 30 - heterocykly - zástupci, využití; alkaloidy - zástupci, využití
 • 31 - polymery - rozdělení, vlastnosti
 • 32 - polymerace - typy, reakce; PET, PAD
 • 33 - PES, silikony; biochemie - rozdělení, čím se zabývá...
 • papíry:
  • 01 - ovocné kyseliny
  • 02 - fenoly
  • 03 - thioalkoholy, thiofenoly - připrava
  • 04 - thioalkoholy, thiofenoly - využití
  • 05 - aromatické kys., nasycené karb. kys., nenasycené dikarb. kys.
  • 06 - využití karbox. kys., monokarbox. kys.
  • 07 - dusíkaté deriváty uhlovodíků
  • 08 - nitrosloučeniny, sloučeniny s -C a -N skupinou
  • 09 - halogenidy, anhydridy, estery, amidy
  • 10 - nitrily.:: Další projekty ::.
Denní fotografie Ještědu
Geocaching pomůcka

» Galerie
» Linkuj!
» Screeny z OpenTTD

.:: Odkazy ::.
Eliota blog
Tycoonez.com:munity

© 2007 Václav Burda alias Hanx ::: Optimalizováno pro rozlišení 1024×768 ::: Používejte moderní prohlížeč