.:: www.hanx.cz ::.  Český jazyk
logo

.:: Hlavní menu ::.

» Úvod
» Novinky a zajímavosti

» Nascanované sešity
»» Biologie
»» Český jazyk
»» Dějepis
»» Fyzika
»» Chemie
»» Informatika
»» Zeměpis
»» ZSV
» Různé doplňky do školy

» Nástěnka
» Připíchnout na nástěnku

» Přihlásit se
.::  Český jazyk   ::.KVINTA
^nahoru
  Národní obrození:
 • 01 - úvod do národního obrození, rozdělení
 • 02 - Josef Dobrovský
 • 03 - dějepisectví, divadlo
 • 04 - divadlo, básnictví
 • 05 - básnictví, druhá etapa NO
 • 06 - Josef Jungmann
 • 07 - Josef Jungmann - pokračování
 • 08 - RKZ - chybí
 • 09 - dějepisectví, Fr. Palacký
 • 10 - dějepisectví, básnictví
 • 11 - básnictví
 • 12 - František Ladislav Čelakovský
SEXTA
^nahoru
  Romantismus:
 • 01 - úvod do romantismu
 • 02 - William Wordsworth, George Gordon Byron
 • 03 - Percy Bysshe Shelley
 • 04 - Walter Scott
 • 05 - Edgar Allan Poe
 • 06 - Francouzký romantismus, Viktor Hugo
 • 07 - Viktor Hugo - pokračování
 • 08 - George Saudová, Stendhal (Henri Beyle)
 • 09 - Stendhal - pokračování, Německo, Heinrich Heine
 • 10 - ???
 • 11 - ???
 • 12 - Adam Mickiewicz, Sándor Petofi, Ludovíd Štúr
 • 13 - Romantismus v české literatuře, Karel Hynek Mácha
 • 14 - Karel Hynek Mácha - zájmy, poezie, próza
 • 15 - Karel Hynek Mácha - fragmenty dramat, Máj
  Biedermeier:
 • 01 - Biedermeier, František Jaromír Rubeš
 • 02 - Karel Sabina, Josef Václav Frič, Josef Kajetán Tyl
 • 03 - Josef Kajetán Tyl - prozaik, dramata, ukázky
 • 04 - Karel Havlíček Borovský - žurnalistika, epigramy
 • 05 - Karel Havlíček Borovský - velké satirické skladby, ukázky
 • 06 - Karel Jaromír Erben - život, tvorba
 • 07 - Karel Jaromír Erben - tvorba
 • 08 - Božena Němcová - život
 • 09 - Božena Němcová - ???
  Májovci:
 • 01 - prozaické útvary, májovci
 • 02 - májovci - politická situace
 • 03 - Vítězslav Hálek - život
 • 04 - Vítězslav Hálek - tvorba
 • 05 - Jan Neruda - život, žurnalista
 • 06 - Jan Neruda - básník
 • 07 - Jan Neruda - básník, dramatik
 • 08 - Jan Neruda - dramatik, próza
 • 09 - Karolína Světlá - život, tvorba
 • 10 - Václav Šolc, Rudolf Mayer, Adolf Heyduk
 • 11 - Jakub Arbes - život, tvorba
  Novoromantismus:
 • 01 - novoromantismus - ruchovci, lumírovci
 • 02 - Svatopluk Čech - život, epika, politická lyrika
 • 03 - Svatopluk Čech - próza
 • 04 - Josef Václav Sládek - život, poezie
 • 05 - Josef Václav Sládek - poezie, překlady
 • 06 - Jaroslav Vrchlický - život, překlady. dramata
 • 07 - Jaroslav Vrchlický - lyrika (intimní a přírodní)
 • 08 - Jaroslav Vrchlický - lyrika (reflexivní a přírodní)
 • 09 - Jaroslav Vrchlický - epika
 • 10 - Julius Zeyer - život, tvorba
 • 11 - Julius Zeyer - tvorba 90.léta
  Kritický realismus:
 • 01 - kritický realismus ve světové literatuře - rysy
 • 02 - Francie: Honoré de Balzac
 • 03 - Francie: Gustav Flaubert, Emil Zola (naturalismus)
 • 04 - Anglie: Charles Dickens
 • 05 - Anglie: William Thackeray, Amerika: Herman Melville
 • 06 - Slované: Henryk Sienkiewicz
 • 07 - Rusko: N.V.Gogol, L.N.Tolstoj
 • 08 - Rusko: L.N.Tolstoj - tvorba 50.-70. léta
 • 09 - Rusko: L.N.Tolstoj - tvorba 80.-90. léta; I.S.Turgeněv
 • 10 - Rusko: I.S.Turgeněv - tvorba
 • 11 - Rusko: F.M.Dostojevskij - život, tvorba
 • 12 - Rusko: F.M.Dostojevskij - tvorba; A.P.Čechov - život
 • 13 - Rusko: A.P.Čechov - tvorba (povídky)
 • 14 - Rusko: A.P.Čechov - tvorba (dramata) - není celé...
 • 15 - český kritický realismus v literatuře historické, venkovské a městské
 • 16 - Václav Beneš Třebízský - život, tvorba; chybí Winter
 • 17 - srovnání Jirásek Winter; Alois Jirásek - život
 • 18 - Alois Jirásek - tvorba
 • 19 - Antal Stašek - život, tvorba
 • 20 - Josef Václav Rais - život, tvorba
 • 21 - Josef Holeček, Tereza Nováková
 • 22 - Jan Herben, Vilém Mrštík
 • 23 - Alois Mrštík; drama 19. století, jeho rozdělení
 • 24 - Gabriela Preissová, Ladislav Stroupežnický
 • 25 - Gustav Pflégr Moravský, Karel Josef Šlejhar
 • 26 - Karel Matěj Čapek Chod
 • 27 - Ignát Herrmann
  Světové umělecké a č.básnické směry v 2.pol.19.stol.:
 • 01 - básnictví, zásady, lartpourlartismus, dekadence, prokletí básníci, umění
 • 02 - symbolismus, impresionismus, secese, civilismus
 • 03 - prokletí básníci - Charles Boudelaire (ukázka 1,2)
 • 04 - Jean Artur Rimbaud, Paul Verlaine
 • 05 - Estátské vnímání světa
 • 06 - Umělecké směry na přelomu 19.-20. stol., manifest České moderny
 • 07 - Jiří Karásek ze Lvovic, Otakar Březina
 • 08 - Otakar Březin, Antonín Sova
 • 09 - Antonín Sova - tvorba
 • 10 - František Xaver Šalda, Růžena Svobodová
 • 11 - Josef Svatopluk Machar - život, tvorba
 • 12 - Josef Svatopluk Machar - tvorba


SEPTIMA
^nahoru
  Světová literatura 1.pol 20.stol.:
 • 01 - Avantgarda, směry
 • 02 - futurismus, kubismus, kubofuturismus, V.Chlebnikov
 • 03 - Vladimir Majakovskij, dadaismus
 • 04 - Tristan Tzara, Guillame Apollinaire
 • 05 - surrealismus, André Breton
 • 06 - Paul Eldnar, expresionismus
 • 07 - G. Benn, G. Trakl, Ch. Morgenstern, T.S. Eliot
 • 08 - Ezra Pound, 2. vlna české moderny
 • 09 - Petr Bezruč
 • 10 - Stanislav Kostka Neumann
 • 11 - Fráňa Šrámek
 • 12 - Viktor Dyk
 • 13 - Viktor Dyk, František Gellner
 • 14 - Karel Toman
  Meziválečná světová próza:
 • 01 - proudy - realistiký, modernistický
 • 02 - Německo - Thomas Mann
 • 03 - Německo - Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger
 • 04 - Německo - Lion Feuchtwanger, Erich Maria Remarque
 • 05 - Německo - Herrmann Hesse, Herrmann Broch
 • 06 - Francie - Romain Rolland
 • 07 - Francie - Antoine de Saint-Exupéry, Marcel Proust
 • 08 - Francie - André Gide, Anatole France
 • 09 - Amerika - Ernest Miller Hemingway - chybí
 • 10 - E.M.Hemingway - chybí, v obrázku
 • 11 - Amerika - John Steinback
 • 12 - Amerika - William Faulkner
 • 13 - Amerika - William Faulkner, Henry Miller
 • 14 - Anglie - charakteristika, James Joyce
 • 15 - Anglie - James Joyce - Odysseus, Virginia Woolfová
 • 16 - Anglie - David Herbert Lawrence, George Orwell
 • 17 - Anglie - John Galsworthy
 • 18 - Rusko - Ivan Bunin
 • 19 - Rusko - Isaak Babel, Michail Šolochov
 • 20 - Rusko - Michail Bulgakov


  gramatika:
 • 01 - Tvorba slov, derivace
 • 02 - kompozice, složeniny
 • 03 - zkracování, obohacování slovní zásoby
 • 04 - přejímání slov, typy přejatách slov
 • 05 - psaní a vyslovování přejatých slov
 • 06 - funkční styly, FS odborný
 • 07 - zdroje informací - zapis
 • 08 - skloňování podstatných jmen přejatých
 • 09 - skloňování, slovní druhy.:: Další projekty ::.
Denní fotografie Ještědu
Geocaching pomůcka

» Galerie
» Linkuj!
» Screeny z OpenTTD

.:: Odkazy ::.
Eliota blog
Tycoonez.com:munity

© 2007 Václav Burda alias Hanx ::: Optimalizováno pro rozlišení 1024×768 ::: Používejte moderní prohlížeč