.:: www.hanx.cz ::.  Dějepis
logo

.:: Hlavní menu ::.

» Úvod
» Novinky a zajímavosti

» Nascanované sešity
»» Biologie
»» Český jazyk
»» Dějepis
»» Fyzika
»» Chemie
»» Informatika
»» Zeměpis
»» ZSV
» Různé doplňky do školy

» Nástěnka
» Připíchnout na nástěnku

» Přihlásit se
.::  Dějepis   ::.KVINTA
^nahoru

SEXTA
^nahoru
 • 01 - stěhování národů, lenní systém
 • 02 - Francká říše (Chlodovík, Karel Martell, Karel Veliký)
 • 03 - Ludvík Pobožný, Byzantská říše(Justinián I.)
 • 04 - Arabská říše
  Slované:
 • 01 - Polsko (Měšek I., Boleslav I. Chrabrý)
 • 02 - Kyjevská Rus, Bulharsko
 • 03 - Chorvatsko, Srbové, Území českého státu
 • 04 - území ČS - Rostislav, Svatopluk, Kulturní přínos
 • 05 - počátky čekého státu - kníže Vratislav až Boleslav III. Ryšavý
 • 06 - počátky čekého státu - Břetislav, Vratislav II., Vladislav II.
  Evropa v 10.-15.století:
 • 01 - Maďaři, Anglie
 • 02 - Francie, Německo, církev
 • 03 - církev pokračování, křížové výpravy
 • 04 - důsledky KV, románská kultura, vrcholný středověk
 • 05 - města - práva..., vzdělání
 • 06 - Francie, Anglie - upevňování moci
 • 07 - stoletá válka, válka růží
 • 08 - Svatá říše římská, Itálie
 • 09 - Polsko (Kazimír III., Jagelonci), Rusko (Alexandr Něvský)
 • 10 - Španělsko, Turecko (Osmanská říše)
  České země v 10.-15.století:
 • 01 - Mongolové, České země za posledních Přemyslovců
 • 02 - České země za posledních Přemyslovců - Otakar II., Václav II.
 • 03 - České země za posledních Přemyslovců - Václav III., Karel IV.
 • 04 - České země za posledních Přemyslovců - Karel IV., Václav IV.
 • 05 - České země za posledních Přemyslovců - Zikmund, husité...
 • 06 - důsledky hustství, Albrecht Habsburský, Jiří z Poděbrad
 • 07 - Jiří z Poděbrad, Jagelonci
  Evropa v 16.-17.století:
 • 01 - německá reformace církve, zámořské objevy - příčiny, důsledky
 • 02 - Španělsko - Karel I. a Filip II. Habsburský; Nizozemí
 • 03 - Anglie, Francie
 • 04 - Francie, Polsko - Zikmund III., Rusko - Ivan IV. Hrozný
 • 05 - Habsburkové - Ferdinand I., Maxmilián, Rudolf II.
 • 06 - 30-ti letá válka
 • 07 - Buržoazní revoluce v Anglii - Jakub I., Karel I.
 • 08 - občanská válka a její důsledky, Cromwell, Karel II.
 • 09 - vznik Velké Británie


SEPTIMA
^nahoru
  Evropa v 17.-18.století:
 • 01 - Francie - Ludvík XIV., Prusko
 • 02 - Prusko - Friedrich I., Vilém I., II., Rusko - Michal Romanov, Alexej Michajlovič
 • 03 - Rusko - Petr Veliký, Petr III. - Kateřina
 • 04 - Polsko - trojí dělení
 • 05 - průmyslová revoluce, USA
 • 06 - USA - války a kongresy
 • 07 - osvícenství, rakouští Habsburkové - Marie Terezie, Josef II.
 • 08 - Josef II., Leopold II., Velká francouzká revoluce
 • příčiny - zpracovaný referát...
 • 09 - VFR - Robespier, opopzice, obranné války
 • 10 - VFR - Napoleon Bonaparte, Vídeňský kongres
 • 11 - VFR - Vídeňský kongres - důsledky; národní osvobozenecká hnutí - J. Amerika
 • 12 - národní osvobozenecká hnutí - J. Amerika, Evropa
 • 13 - revoluce v 1.pol.19.stol., národní obrození.:: Další projekty ::.
Denní fotografie Ještědu
Geocaching pomůcka

» Galerie
» Linkuj!
» Screeny z OpenTTD

.:: Odkazy ::.
Eliota blog
Tycoonez.com:munity

© 2007 Václav Burda alias Hanx ::: Optimalizováno pro rozlišení 1024×768 ::: Používejte moderní prohlížeč